NYHETER

En sammenslutning av beboergrupperinger som vil bedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen

Nyheter om Løft Tøyen og nærmiljøet

(Rød farge indikerer de ferskeste nyhetene)

 

OPPDATERTE NYHETER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. januar: GODT NYTT ÅR!

 

Velforeningen beklager at vi ikke har hatt kapasitet den siste tiden til å holde nettsiden oppdatert. Dette skyldes at vi er få i styret og at det har vært VELDIG mye å gjøre siden sommerferien: Tøyenløftet slir frem på diverse fronter men det skjer ujevnt og med mye mindre beboermedvirkning enn var intensjonen og er ønskelig. Dette betyr at vi har måtte bruke mye innsats på å prøve å få beboernes meninger og ønsker frem, i fora som synes dominert av fagetater og bydelsadministrasjon.

 

De neste månedene blir neppe noe lettere og vi må dessverre inse at vi ikke i overskuerlig fremtid kommer til å ha kapasitet til å holde nyhetene oppdatert. For å følge med i hva som skjer på Tøyen og med Tøyenløftet, henviser vi til følgende nettsider:

 

Bydelens nettside for områdeløft Tøyen

 

Tøyenkampanjens Facebookside

 

 

 

26. august: Tøyenløftet viser resultater! Etter flere år med ingen, i høst starter tolv elever som har norsk som morsmål på Tøyen skole. Dette viser at målrettet arbeid fra skolen og, ikke minst, Tøyenforeldrene i Tøyeninitiativet som siden jul har har drevet "5-års klubben", har klart å reversere en lite ønskelig utvikling. Les artikkelen i dagens NRK Østlandssendingen.

 

26. august: Løft Tøyen-aktørene har vært aktive hele sommeren, selve om nettsidens redaktør har bevilget seg et par måneder fri. Representativer fra de Løft Tøyen-gruppene har deltatt i samferdselsetatens konsekvensutredning for ulike alternativer for "stengning" av Finnmark gata (les referatet fra møtet her)

 

27. juni: Vestkanten trenger over 750 nye sosialboliger! Komunens kjøp av Obos' portefølje av utleieboliger er blitt kritisert pga at de fleste av disse iller i Oslo øst og sør. Men nå skal kjøp av egnede boliger i vest prioriteres, sier sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide, selv om dette blir både vanskeligere og dyrere. Les hele Oslobys artikkel her.

 

10. juni: Folkemøtet om Tøyenavtalen ett år ble en suksess! Rundt 100 beboere trosset finværet og kom til folkemøtet som byrådet hadde arrangert for å markere Tøyenavtalen ett år. Marianne Borgen ledet møtet og ikke mindre enn fire byråd, nestleder i BU Gamle Oslo, og de fire LT-aktørene hadde alle korte innlegg. Etterpå ble det et politikertorg hvor byrådene besvarte henvendelser fra publikumet mens bymiljøetaten viste et utvalg av alternative løsninger for hvordan den nye amfien, badeanlegget, botaniske hagens nye veksthuset og vitensenteret kan innpasses i Tøyenparken. Les brosjyren om møtet her (side 1 - om møtet) og her (side 2 - om resultatene så langt).

 

10. juni: Elevflukten fra Tøyen skole er reversert! Like før folkemøtet for ettårs markeringen av Tøyenavtalen skulle skje, kunne Osloby rapportere at Elevflukten fra Tøyen har stoppet. I denne sammenhengen ble styremedlem i Tøyen vel, Helge intervjuet i NRK radio Østlandssendingen og spurt om hvilke andre resultater har blitt oppnådd av Tøyensatsingen. Hør intervjuet her.

 

6. juni: Møteplanen for folkemøtet om Tøyen-avtalen ett år, er nå klar. Møtet holdes på Tøyen skole, tirsdag 10. juni kl. 18:00. Les programmet her. Og spre blant venner og naboer. Det kommer mange topp-politikere, her har vi sjansen til å vise bredden i vårt engasjement!

 

3. juni: Beboerne på vestkanten frykter at de må ta del i fortettingen av byen!! Les om saken her.

[Redaktøren kommenterer: Mens Oslo vokser og vokser og det bygges stadig tettere og høyere i de østlige bydelene, lever folk på vestkanten nesten uberørt av det hele, godt beskyttet av småhusplanen som skjermer store deler av Oslo ytre vest for alle de påståtte fordelene av en fortettingspolitikk som løper helt løpsk, drevet fram av stormannsgalskap, grådige tomteeiere og en vekstfilosofi som er alt annet enn bærekraftig. Men så snart det kommer planer som gjør det mulig for vestkantfolket å delta i festen, ja, da er det virkelig Not In My BackYard!]

 

29. mai: Cecilie Asker savner en strategisk tankegang i utvikling av Tøyen. I en kronikk i gårsdagens Aftenposten er Cecilie Asker kritisk til PUs flytting til Tøyen og til eierne av Tøyensenter for ukritisk å fylle eiendomsmassen uten å ta hensyn til bivirkningene på lokalsamfunnet. Hun savner også gode, strategiske mål for å gi Tøyen en egen og god identitet - og presenterer selv et godt forslag. Les hennes stimulerende kronikk her.

 

22. mai (oppdatert 26. mai): Også Antirasistisk Senter fordømmer PUs flytting til Tøyen. Les artikkelen her.

[Redaktøren kommenterer: NÅ, i hvert fall, burde de som har beskyldt Løft Tøyen for å ha rasistiske motiver og holdninger når vi opponerer PUs flytteplaner, tenke seg godt om og be om unnskyldning. I mediaene. Værsågod, direktør Forfang og Øystein Sundelin. Beklagelser er vi klare til å ta imot!]

 

21. mai (oppdatert 26. mai): Justisministeren nekter å stanse PUs flytting til Tøyen: Til tross for et flott fellesinnlegg fra de fire LT-aktørene som står på trykk i dagens Dagbladet, nekter justisministeren å stanse flyttingen. Les Anundsens svar på Trine Skei Grandes spørsmål i Stortinget. Anundsen vil ikke gripe inn under unnskyldningen om at han ønsker en større desentralisering av styringen, og at Politidirektoratet har fått "utvidet delegasjon". Saken er også omtalt i Osloby. Når justisministeren viser til at PU måtte handle under et tidspress, så er dette et tidspress som i meget stor grad skyldes at POD først i februar i år ga PU tillatelse på å starte forhandlinger om nye lokaler, hvis informasjonen som LTs representanter fikk i møtet med PU er korrekt.

[Redaktøren kommenterer: Som Anundsen bør være klar over fra organisasjons-teori, kan han gjerne delegere oppgaver men aldri delegere ansvaret. Når han ikke griper inn etter at Politidirektoratet har gjort deg skyldig i en uklok avgjørelse og hemmeligholdelse overfor beboerne og Oslos styrende myndigheter, påtar han seg ansvaret også for alle de negative følgene som etableringen måtte forårsake, direkte så vel som indirekte.]

 

19. mai: PU-saken kan velte Tøyenløftet: Tonje og Bjarte er blitt intervjuet i Klassekampen, Helge har fått innlegg publisert i Osloby, og Høyre i Oslo er uenig med seg selv. Først innrømmer PU at de ikke en gang vurderte hvordan deres flytting kunne virke inn på Tøyenløftet. Så viser det seg at Høyres Øystein Sundelin (som vi forstår leder Høyres arbeid for Tøyenløftet) er uenig i helt sentrale forutsetninger for prosjeket. Dette setter beboere i harme og dreier fokuset vekk fra produktivt samarbeid og mot ødeleggende konflikt.

 

15. mai: Bydelspolitikerne er enige med Løft Tøyen om PU-saken. I kveld vedtok BU Gamle Oslo med stort flertall følgende uttalelse:

Den planlagte flyttingen av Politiets utlendingsenhet til Tøyen

Bydelsutvalget er skuffet over å ikke bli informert om at Politiets utlendingsenhet flytter sin virksomhet til Tøyen. Tøyen har allerede mange sosialpolitiske tiltak samlet på et geografisk lite område, og vi ser utfordringer med en aktivitet som innebærer at 11 000 mennesker i året skal komme innom området på gjennomreise. Beboerne på Tøyen er opptatt av å ha et mangfoldig og tolerant bomiljø, men vi opplever at Tøyens befolkning mest av alt nå trenger ro og stabilitet for å aktivt kunne løfte bydelen og dens befolkning.

Vi ber stat og kommune om å samarbeide for å finne en løsning som alle kan stille seg bak. Vi foreslår primært at Politiets utlendingsenhet finner alternative lokaler utenfor Bydel Gamle Oslo. Sekundært forslår vi at registreringen av nyankomne asylsøkere og den direkte relaterte/tilhørende virksomheten (som bla. bilpark/kjøring) legges utenfor bydelen, mens resten av Politiets utlendingsenhet lokaliseres i Økernveien 11-13.

Tøyen og Gamle Oslo har mange sosialt relaterte tiltak og utfordringer, og områdene rundt Tøyen torg spesielt, er ikke et særlig godt egnet sted å motta nyankomne asylsøkere, med de ulike utfordringer, erfaringer og bakgrunner de kommer fra. Området har tatt sin del av by- og landsomfattende tiltak, og vi synes det er rimelig at dette fordeles jevnere bydelene i mellom.

 

Trenger vi å si mer?

 

14. mai: PU-saken fortsetter. I dag var representanter for alle fire Løft Tøyen-aktører i møte med Politiets Utlendingsenhet. Møtet varte i halvannen timer. Vi fikk utvekslet masse informasjon og meninger med PU, men avstanden er fortsatt stor i hvordan partene oppfatter situasjonen. PU anser seg selv ikke til å være en sosial institusjon og mener at deres flytting til Tøyen ikke påvirker Tøyenløftet i negativ retning. Løft Tøyen-aktørene mener derimot at PU helt bestemt er, i beboernes øyne i hvert fall, en institusjon av den typen som Tøyenløftet skal redusere på Tøyen. Bare signaleffekten av at det kommer en helt ny institusjon når antallet egentlig skal reduseres, er negativ i seg selv. Rett etter at møtet ble hevet, ble Elise og Helge intervjuet av Østlandssendingen, både i radioen (hør her) og TV'en (se her - intervjuet er mye forkortet, dessverre).

 

13. mai: Mer om PU-saken. Helge ble intervjuet i Østandssendingen i går etter-middag (klikk her for å høre) og Bjarte har et fantastisk innlegg i dagens Aftenposten/Osloby som er en bra oppsummering av både PU-saken og våre erfaringer med Tøyenløftet så langt.

 

12. mai: Plutselig forrige uken hørte vi at Politiets Utlendingsenhet (PU) skal flytte til Tøyen i løpet av høsten, i Økernvn 11-13. Her skal det bli både kontorfunksjon samt et besøks-og intervjulokale. Til tross for Tøyenløftet og vakre utsagn om at nå skal beboerne bli med og utforme bomiljøet sitt, opplever vi enda en gang at en tung, byomfattende institusjon som neppe kommer til å bidra positivt til miljøet, blir i det skjulte bestemt dumpet ned på oss, og vi blir bare informert i etterhånd. Samtlige av de fire Løft Tøyen-aktørene er kritiske til sider av etableringen. Dette er en helt ny type institusjon for Tøyen, og vi har mer enn nok av institusjoner fra før, takk. Tidligere erfaringer viser at når en institusjon først kommer til Tøyen, følger det gjerne utvidelser og beslektede funksjoner i etterkanten. I dag hadde representanter fra velforeningen og Tøyenkampanjen møte med utleier, og på onsdag skal representanter fra alle fire grupper møte Politiet i PUs nåværende lokaler i Kr Kroghs gt. [Nyheten ble først lagt ut 10. mai, oppdatert i dag.]

 

12.mai: Folkeverksted om Middelalderparken, 14. mai, på Sukkerbiten. Klikk her for å se plakaten som ble laget for anledningen.

 

10. mai: Nå er det blitt enda mer trivelig i botaniske hagen !! Vårblomstene og løvsprett er i ferd med å bli supplert med flere kunstinstallasjoner, bl a en "Munchsti" hvor det en stilt ut ca 20 av Munchs bilder med tema "Gjennom naturen", og en rekke med pilskulpturer. Pilskulpturene er laget av briten Tom Hare og blir avduket søndag 11. mai. Programmet starter kl 11 og varer til ca kl 15. Velkommen!

 

10. mai: Nytt liv i Gartnerløkkas Venner. For en del år siden gikk Tøyen Velforening og en gruppe engasjerte Enerhaugbeboere sammen og etablerte gruppen Gartnerløkkas Venner, for å ruste opp det lille parkområdet som ligger mellom svingen i Sørligata og Urtegate, og holde det vedlike. Bydel Gamle Oslo bidro med malingsspann og oppretting av trappene, mens beboerne og medlemmer i Velforeningen bidro med masse frivillig arbeid. Men etter et par år, dessverre, gikk gruppen i oppløsning. Imidlertid har en ny gruppe beboere nå gjenopptatt arbeidet! De har side på Facebook og det blir dugnad i parken allerede onsdag 14. mai ca kl 19:00, uansett vær!! Obs! Ny tid pga åpen omvisning som starter kl 18:00.

 

8. mai: Velforeningen åpner for personlig medlemskap i tillegg til kollektiv medlemskap for borettslag og sameier. Dette ble bestemt under foreningens årsmøte som ble avholdt 23. april. Personlig medlemskap koster kr 100,- pr år og bidrar til å forsterke foreningens mandat som representant for beboerne samt bedre foreningens økonomi slik at vi kan gi mer støtte til møter og arrangementer/tiltak som foregår i regi av Løft Tøyengruppene. Interessert? Send en epost til medlem-i-toyen-vel@loft-toyen.no

 

8. mai: SV flytter partikontoret til Tøyen. Partiet har satset mye prestisje på inngåelse og oppfølging av Tøyenløftet, og følger nå opp med ordentlig handling: Ved å flytte partikontoret til Tøyen viser partiet at det virkelig har tro på prosjektet. Velkomne skal dere være - og like velkomne er andre partier som gjennom handling vil vise at de virkelig satser på Tøyen. Les artikkelen i gårsdagens dittOslo her.

 

1.mai: 23. april avholdte velforeningen årsmøtet for 2013. Møtet ble avholdte Hagestuen Café. Styrets årsberetning for 2013 ble godkjent, likeså regnskapet for 2013 og budsjettet for 2014. Velforeningens vedktekter ble grundig vurdert, modernisert og tilpasset dagens situasjon. Velforeningen åpner nå for personlig medlemskap - mer om dette om kort tid. Elise og Einar trakk seg fra sine verv i interinstyret for å konsentrere seg på andre oppgave for Løft Tøyen. Vi takker dem begge for verdifull innsats i gjenopplivingen av foreningen. Etter en engasjert innsats under revideringen av vedtektene ble Anita valgt inn i styret til stor akklamasjon. Her kan du lese sakslisten og styrets årsmelding. Referatet fra møtet er under renskriving og blir snart distribuert til medlemmene.

 

15. april: Støtt oppropet om å gjøre deler av Kolstadgata om til gatetun og park. Denne utviklingen vil gjøre det mulig å utvide Tøyen skolegård og gi et vesentlig bedre bomiljø for beboerne. Bl a vil ikke Tøyensenteret fortsatt bli en vanskelig tilgjengelig "øy" omringet av trafikkerte gater. Støtt oppropet til bystyret her.

 

11. april: Hør om Tøyenløftet på NRK Radio P2s nettspiller. Kl 12:00 på henholdsvis skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag sendte P2 tre radio-programmer om Tøyenløftet. Tøffe temaer hver gang. Les mer om programmene og temaene som tas opp her. Etter at programmene er blitt sendt blir de tilgjengelig som podcast og kunne høres i NRKs nettspiller. Programmene er også publisert i tekst- og bildeform: For å lese disse, klikk på Kronikker og Mediainnlegg.

 

10. april: Lørdag 26. april kl 13 - 18 arrangerte bydel Gamle Oslo ....

 

 

 

Nyheter som ble publiserte før 10. april 2014 kan du lese ved å klikke på Arkiverte Nyheter eller fanen til venstre med samme navn.

 

Først publisert 21. juni 2013 av Tøyen Velforening, pb 2868 Tøyen, 0608 OSLO

 

Sist oppdatert: 02 januar 2015 10:30 av Roger

Dette skjer:

 

Velforeningen åpner også for personlig medlemskap. Det koster kr. 100,- i året. Muligheten for personlig medlemskap kommer i tillegg til medlemskap for b.r.lag og sameier. For begge typer medlemskap, send en epost til medlem-i-toyen-vel@loft-toyen.no Les mer om velforeningen og medlemskap ved å klikke på fanen til venstre eller denne lenken.

 

 

Kontakt oss!

Henvendelser fra media: mediakontakt@loft-toyen.no mobiltlf. (kl. 09-17): 45 66 14 55

Epost til Tøyeninitiativet: toyeninitiativet@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkampanjen: toyenkampanjen@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkontoret: toyenkontoret@loft-toyen.no

Epost til Tøyen Velforening: toyen-vel@loft-toyen.no

Medlemskap i Velforeningen

medlem-i-toyen-vel@loft- toyen.no