Arkiverte Nyheter

En sammenslutning av beboergrupperinger som vil bedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen

Nyheter om Løft Tøyen og nærmiljøet

 

19. mars: Kom på beboermøte på Tøyen skole 8. april. Tirsdag 8. april fra kl. 18 er det beboermøte om Tøyensatsingen på Tøyen skole. Det kommer representanter fra bl.a. de som skal koordinere områdesatsingen, Boligbygg og Politiet for å nevne noe. Vi oppfordrer alle engasjerte Tøyen-boere til å komme på møte! Mer info her.

 

19. mars: Nye tildelingsregler for kommunale boliger? Det kan bli en realitet dersom et flertall i bystyret følger opp høringsuttalelsen som bydelsutvalget i Gamle Oslo vedtok på siste bydelsutvalgsmøte. Etter forslag fra SV vedtok BU Gamle Oslo følgende høringsuttalelse:

Bydelsutvalget vil at retningslinjene for tildeling av kommunal bolig endres slik at personer som har krav på kommunal bolig skal kunne få tilbud om bolig i andre bydeler enn den personen bor i (For fullstendig saksgang og høringsuttalelse se BU-sak 35/2014 i møteprotokollen fra forrige BU-møte som du finner her).

I et møte representanter for "Løft Tøyen"-aktørene hadde med byrådspartiene og SV ble vi fortalt at de har planer om å gjøre endringer i Forskrift for tildeling av kommunal bolig slik at det skal bli mulig å tildele bolig på tvers av bydelsgrensene. Foreløpig har de ikke kunnet si noe om når det kommer til å skje. Nå har de fått en håndsutrekning fra BU i bydel Gamle Oslo. Vi forventer at dette følges opp og følger saken fortløpende.

 

Hvorfor er dette viktig?

Bydel Gamle Oslo og Sagene har en veldig høy andel kommunale boliger i forhold til innbyggertallet, og Tøyen er et av områdene med høyest konsentrasjon av kommunale boliger. Skal en få gjort noe med den skjeve fordelingen av kommunale boliger mellom bydelene er en nødt til å endre tildelingsreglene for kommunale boliger, per i dag kan en ikke tildele kommunal bolig på tvers av bydelsgrensene.4. mars: 18. mars kl. 18-1930 . er det klart for en ny runde med 5-årsklubb på Tøyen skole. Denne gangen blir det besøk av Katie og Trine fra Oslo Barnemuseum som har laget et interaktivt opplegg for oss der barna selv tar ledelsen og får prøve seg på nye ting og utvikle sin kreativitet, selvtillit og kjennskap til verden. Les mer her.

4. mars: Nytt møte i bydelsutvalget (BU) Gamle Oslo, torsdag 13.mars kl. 1630, i Platous gt. 16, 2. etg. Møteinnkalling med saksliste finner du her.

 

4. mars: I vinterferien ble det arrangert mange spennende aktiviteter for barna på Aktivitetsskolen på Tøyen skole. Det hele er dokumentert i en video akkompagnert av sang og musikk av barna selv.

 

27. feb. 2014: På oppdrag for Utdanningsetaten i Oslo kommune har Deloitte evaluert ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo. Oppgaven har ikke vært å bygge en ny ressursfordelingsmodell, men å evaluere utviklingen over tid i den modellen som ligger til grunn. Evaluatorene anbefaler flere endringer i ressursfordelingsmodellen. Effektene av disse endringene, dersom de skulle bli foreslått av Byrådet og vedtatt av Bystyret slår svært negativt ut for skolene i Oslo indre Øst. For regnskapsåret 2013 ville det innebært en reduksjon i to mill. kroner for Tøyen skole (jf s. 57 i rapporten), også for skolene Vahl, Lakkegata, Gamlebyen og Grünerløkka vil de foreslåtte endringene ha betydelige negative effekter.

 

Rapporten kan leses i sin helhet her. Rapporten er sendt ut på høring til en rekke høringsinstanser med høringsfrist 28. februar. Etter det er det opp til byrådet om de vil fremme en sak for bystyret med forslag til endringer i ressursfordelingsmodellen.

 

27. feb. 2014: Styret i Tøyen Velforening kaller inn til årsmøte for 2013. Møtedato er onsdag 23. april. Styret oppfordrer alle interesserte til å komme, både nåværende medlemmer og andre som vurderer å bli medlem. Styret kommer tilbake med mer praktiske opplysninger om møteagenda, klokkeslett og møtested når det nærmer seg.

 

7. feb. 2014: Tirsdag 18. februar kl 18 er det klart for årets andre 5-årsklubb på Tøyen Skole. Les mer her.

 

29. jan. 2014: Tøyen-satsingen som sak på årets første BU-møte i bydel Gamle Oslo torsdag 13. februar. Møteinnkallingen finner dere her. Verdt å merke seg er at både Tøyen-satsingen og Gamle Oslo-satsingen er satt opp som egne saker på møte.

 

29. jan. 2014: Gruppelederne fra SV og byrådspartiene har bedt om møte med representanter fra "Løft Tøyen"-aktørene. Vi skal møte dem torsdag 6. februar.

 

29. jan. 2014: "Løft Tøyen" v/Tøyeninitiativet m.fl ønsker at MINIØYA, som arrangeres på Tøyen, skal inkludere lokalmiljøet i større grad enn det tidligere har gjort. 4.februar kl 15 skal vi i møte med både MINIØYA og ØYAFESTIVALEN.

 

29. jan. 2014: Tøyeninitiativet og "Løft Tøyen"-aktørene er kåret til årets navn i DittOslo. Prisutdeling i Akersgata 28 førstkommende mandag kl 14 i lokalene til DittOslo.

 

23. jan. 2014: "Løft Tøyen"-initiativet er nominert til årets navn i DittOslo. Vær med og stem oss fram! Stemme kan du gjøre her.

OBS: stemmefrist i morgen fredag kl 12.

 

17. jan. 2014: Tirsdag 21. Januar er det duket for årets første 5-årsklubb på Tøyen skole. Tirsdagens spesielle gjest er Lars Aastebøl Frøjd som har vunnet NM i breakddans og har undervist i breaking i 15 år. Lars er selv Tøyen-boer og ønsker å bidra til å styrke samholdet på Tøyen.

 

Lars vil gi oss en oppvisning i breakdans, og barna får prøvd ut noen trinn. Voksne kan gjerne delta, eller kose seg med en kaffe på trygg avstand :) Om du synes dette høres gøy ut, møt opp i lekesalen på Tøyen skolen, inngang B.

 

Arrangør er Tøyeninitiativet (www.loft-toyen.no) i samarbeid med Tøyen Skole. Kontaktperson: sigrid.k.jacobsen@gmail.com /46861189

 

17. jan 2014: I bystyremøtet 18. Des. 2013 la bystyrerepresentant Harald Nissen, fra Miljøpartiet De Grønne, fram privat forslag om å få til en etablering av et sammenhengende grøntområde på Tøyen ved å fjerne motorisert trafikk i Finnmarkgata. Forslaget ble nedstemt i bystyret, mot 23 stemmer (MDG, Rødt og Ap).

 

Da byrådspartiene og SV våren 2013 lanserte det mye omtalte ”Tøyenløftet” skrev de i pressemeldingen at: ”Det etableres et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata og en ny friluftsscene i området.” Derfor synes vi det er rart at de samme partiene i desember 2013 stemte MOT forslaget til MDG.

Obs! Pga en arbeidsulykke har nyhetene i perioden 3. januar - 17. januar 2014 dessverre blitt slettet.

 

Saksframlegg og innstillingen kan søkes fram her på saksnr "13/00816-5".

 

3. jan 2014 Tøyen Velforening er medlem i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV). Dette samarbeidet gir oss tilgang til god kompetanse om saker som gjelder bomiljø. Det gir oss også tilgang til KUVs kvartalsvis nyhetsbrev, som du kan lese ved å klikke på denne lenken.

 

3. jan 2014 Referatet fra møtet hos Plan- og bygningsetaten om velforeningenes og beboernes muligheter til å påvirke under de nye bygge- og planprosessene, er nå utgitt. Du kan lese referatet ved å klikke her.

 

3. jan 2014 Velforeningen har vedtatt å legge ut møtereferatene sine på nettsiden. Vi mener at velforeningens medlemmer og andre som er interesserte i styrets arbeid, burde ha lett tilgang til referatene. Hvert styremøte starter med å gå gjennom og godkjenne referatet fra forrige møte. Det er de godkjente referatene som blir lagt ut. Obs! Hendvendelser til velforeningen fra privatpersoner og enkelte andre organisasjoner blir anonymisert i referatene. Du kan lese det første referatet som legges ut etter at vedtaket trådte i kraft ved å klikke her eller via Velforeningens fane.

 

13. des 2013: Se Tonje delta sammen med Øystein Sundelin (Hs gruppeleder i bystyret) og Silje Winther (Ap, leder i bydelsutvalget Gamle oslo) i Aftenposten-TV debatt om hvordan å kutte i bydelens budsjett stemmer dårlig med målet for Tøyensatsingen. Tonje gjorde en fantastisk innsats i møtet med to meget erfarne politikere.

Saksframlegg og innstillingen kan søkes fram her på saksnr "13/00816-5".

 

3. jan 2014 Tøyen Velforening er medlem i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV). Dette samarbeidet gir oss tilgang til god kompetanse om saker som gjelder bomiljø. Det gir oss også tilgang til KUVs kvartalsvis nyhetsbrev, som du kan lese ved å klikke på denne lenken.

 

3. jan 2014 Referatet fra møtet hos Plan- og bygningsetaten om velforeningenes og beboernes muligheter til å påvirke under de nye bygge- og planprosessene, er nå utgitt. Du kan lese referatet ved å klikke her.

 

3. jan 2014 Velforeningen har vedtatt å legge ut møtereferatene sine på nettsiden. Vi mener at velforeningens medlemmer og andre som er interesserte i styrets arbeid, burde ha lett tilgang til referatene. Hvert styremøte starter med å gå gjennom og godkjenne referatet fra forrige møte. Det er de godkjente referatene som blir lagt ut. Obs! Hendvendelser til velforeningen fra privatpersoner og enkelte andre organisasjoner blir anonymisert i referatene. Du kan lese det første referatet som legges ut etter at vedtaket trådte i kraft ved å klikke her eller via Velforeningens fane.

 

13. des 2013: Se Tonje delta sammen med Øystein Sundelin (Hs gruppeleder i bystyret) og Silje Winther (Ap, leder i bydelsutvalget Gamle oslo) i Aftenposten-TV debatt om hvordan å kutte i bydelens budsjett stemmer dårlig med målet for Tøyensatsingen. Tonje gjorde en fantastisk innsats i møtet med to meget erfarne politikere.

Saksframlegg og innstillingen kan søkes fram her på saksnr "13/00816-5".

 

3. jan 2014 Tøyen Velforening er medlem i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV). Dette samarbeidet gir oss tilgang til god kompetanse om saker som gjelder bomiljø. Det gir oss også tilgang til KUVs kvartalsvis nyhetsbrev, som du kan lese ved å klikke på denne lenken.

 

3. jan 2014 Referatet fra møtet hos Plan- og bygningsetaten om velforeningenes og beboernes muligheter til å påvirke under de nye bygge- og planprosessene, er nå utgitt. Du kan lese referatet ved å klikke her.

 

3. jan 2014 Velforeningen har vedtatt å legge ut møtereferatene sine på nettsiden. Vi mener at velforeningens medlemmer og andre som er interesserte i styrets arbeid, burde ha lett tilgang til referatene. Hvert styremøte starter med å gå gjennom og godkjenne referatet fra forrige møte. Det er de godkjente referatene som blir lagt ut. Obs! Hendvendelser til velforeningen fra privatpersoner og enkelte andre organisasjoner blir anonymisert i referatene. Du kan lese det første referatet som legges ut etter at vedtaket trådte i kraft ved å klikke her eller via Velforeningens fane.

 

13. des 2013: Se Tonje delta sammen med Øystein Sundelin (Hs gruppeleder i bystyret) og Silje Winther (Ap, leder i bydelsutvalget Gamle oslo) i Aftenposten-TV debatt om hvordan å kutte i bydelens budsjett stemmer dårlig med målet for Tøyensatsingen. Tonje gjorde en fantastisk innsats i møtet med to meget erfarne politikere.

 

12. des 2013: Bydelsutvalget Gamle Oslo skåner de fleste tiltakene for barn og ungdome. Først, de gode nyhetene: Etter en Åpen Halvtime stappfullt med beboere og ca 15 innlegg, stemte BU BGO i sitt møte 12. desember for å beholde Åpen Barnehage; Jordal Fritidsklubb; og S14 barne- og ungdomsklubb. Det blir ingen reduksjon i barnehagevikarene, og Full Rulle busstilbudet sikres drift ut mars 2014. Videre er det forutsatt at Full Rulle forsetter etter den datoen, hvis bydelen ikke i mellomtiden kan komme opp med et fullgodt alternativ. For eldre blir det 5 flere sykehjemsplasser enn bydelen opprinnelig hadde foreslått, og det blir ingen egenandel for trygghetsalarmer.

 

Og så de dårlige nyhetene: Selv om forhandlingene i bystyret dagen før hadde gitt litt mer penger til bydelene, må BGO allikevel spare inn ca 20 mill. Dette betyr at tiltakene som kommer barn og ungdom til gode, kommer på bekostning av færre miljøarbeidere, færre miljøterapeuter og færre hjemmepleiere. Sagt på annen måte, budsjettet bidrar mer i retning av å synke Tøyen enn å gi området et løft! Men husk: Det er byrådet og flertallet i bystyret som har ansvar for budsjettrammene, ikke lokalpolitikerne. De lokale kan ikke gjøre mer enn å prøve å gjøre best mulig ut av et dårlig utgangspunkt.

 

[Med forbehold om at Roger fikk med seg det vesentligste i en nokså oppstikket og komplisert rekke med avstemminger.]

 

12. des 2013: Tonje og Helge spør Aftenpostens lesere: "Hvordan kan kutt i budsjetter løfte Tøyen?"

 

12. des 2013: Jordal Fritidsklubb og S14 er blitt reddet (se Aftenpostens artikkel "Jordal Fritidsklubb reddet i siste stund"), men bydelsbudsjettet er ikke blitt øket. Derfor spør vi: Hvilke tjenester og tiltak er blitt ofret i stedet?

 

11. des 2013: Heidi Marie beskriver "En time på Tøyensenteret" og minner de sentrale politikerne om at de har lovet et løft for Tøyen, ikke nedskjæringer. Og rapperen Don Martin i sitt innlegg "Å rane barn gir barneran" støtter de mange som kritiserer (spesielt) budsjettkuttene som går ut over tiltak for barne og ungdom. Politiet skriver i Aftenposten at "Gode ungdomstilbud er ikke utgift men investering", og bekrefter sine meninger i leserbrevet "Politiet støtter ungdommen".

i

10. des 2013: Tøyen 5-års klubb er startet. Klubben er for alle 5-åringer som sogner til Tøyen skole og som har skolestart i 2014. Kule aktiviteter for barna, og møtested for foreldrene. For flere detaljer se plakaten her. Første klubbdag er tirsdag 21. januar kl 18 - 19:30 i Gymsalen på Tøyen skole. Velkommen!

 

5. des 2013: "Dårlig idé å legge ned Jordal fritidsklubb". Barneverns-pedagog Erik Kruse slutter seg til kritikken av budsjettforslaget og presenterer sterke faglige argumenter. Les bloggen hans her. Samtidig lurer Vålerengabeboer Aslak Borgersrud på om politikerne skjønner konsekvensene av nedleggelsene: "Ond eller dum?" spør han. Les kronikken hans i Dagbladet her.

 

4. des 2013: "Tøyenløftet null verdt!" Skuffelsen og oppgittheten over byrådets foreslåtte kutt i budsjettet til Gamle Oslo for 2014 bare øker og øker. Bjørnar Moxnes' (R) innlegg i dagens Østlandsendingen oppsummerer frustrasjonen som mange beboere og ansatte i bydelen nå føler. Les innlegget her.

 

3. des 2013: Støtt kampanjen for å redde Jordal Fritidsklubb. Tro det eller ei, men samme byråd som vil bygge ny Munchmuseum, ny Deichmanske og bruke 150 millioner på et OL-søknad, og som har avtalt å gi Tøyenområdet et skikkelig løft, mener byen ikke har råd til å opprette tilbudene til sine beboere som alt finnes. I 2014 skal 25 mill til Tøyensatsingen kompenseres med et kutt på 21 mill til bydel Gamle Oslos budsjett, slik at flere gode tiltak foreslås lagt ned, inkludert Jordal Fritidsklubb. Mange beboere mener dette er galskap. Du også? Gå da inn på underskriftskampanjen for Jordal Fritidsklubb og støtt underskriftskampanjen! OBS! Det haster: Bydelsutvalget skal ha budsjettmøte allerede 12. desember.

 

25. nov 2013: Innskrivingsdatoene på Tøyen skole er klare! De er torsdag 5. desember kl. 17:30 - 19:30 og fredag 6. desember kl. 09:00 - 11:00.

 

19. nov 2013: Sigrid og Tonje skriver at Tøyen skole har et ufortjent dårlig rykte. Les innlegget i dittOslo her eller klikke på fanen "Kronikker og Innlegg".

 

18. nov 2013: Innskrivingsmøtet på Tøyen skole er UTSATT: Rektor mangler nødvendige lister fra kommunen og da må møtet som skulle holdes 27. november, bli utsatt. Vi kommer til å opplyse om den neye datoen så snart denne er kjent.

 

12. nov 2013: Foreldremøtet " Sogner ditt 5-åring til Tøyen skole?" ble avholdt på Tøyen skole. Der ble skolen presentert for ca. 50 foreldre som har barn som er aktuelle å begynne på skoeln til høsten. Foreldre som ble forhindret i å delta, bes gjerne ta kontakt med foreldrene som arrangerte møtet. Se plakaten eller trykk på denne lenken.

 

4. nov 2013: Støtt beboeraksjonen for bevaring av Lakkegata 55. Eiendommen er i dag gamle industribygg, men det ble i 2000 vedtatt en reguleringsplan som innebærer riving av bygningene og bygging av et nytt, stort kontorbygg. Les mer om saken og registrer din støtte på Minsaks nettside.

 

4. nov 2013: Oppstarting av Tøyensatsingen skal markeres på lørdag 26. april 2014 fra kl 13 på Tøyen Torg. Her blir det gatefest for beboerne, arrangert av Bydelsutvalget Gamle Oslo og bydelsadministrasjon. De inviterer beboerne til å bli med og skape arrangementet og underholdningen, og man kan søke økonomisk støtte til gjennomføringen. Les mer om arrangementet "Mitt Tøyen" og last ned søknadsskjemaet for støtte på bydelens nettside.

 

22. okt 2013: Styremøte i UiO i dag om botaniske hagens nye veksthus. De naturhistoriske museene og det nye veksthuset er sentrale elementer i vitensenteret på Tøyen som er en del av Tøyenløftet. Les artikkelen i dagens Dagbladet her og les tidligere innlegg og artikler om saken i Kronikker og mediainnlegg.

 

22. okt 2013: Biblioteket er bekreftet reddet: Mandag 21. oktober inviterte Gamle Oslo Venstre til idesamling om forbedring av forholdene på Tøyen. Blant talerne var byråd for kultur og utdanning Hallstein Bjercke; Øystein Rydland fra Grunerløkka for å snakke om erfaringene derfra; Espen Ophaug som sitter i byutviklingskomiteen for Venstre i Oslo; og Geir Tveit, politioverbetjent ved forebyggende avsnitt på Grønland politistasjon. Foran 25 -30 engasjerte beboere og ansatte i filialen kunne Bjercke bekrefte at biblioteket ikke blir foreslått nadlagt, heller ikke i bystremeldingen som kommer ved årskiftet. Han lovte også at biblioteket skulle bli bedre, dog kunne han ikke love utvidede åpningsstider, eller større areal. Men han syntes det hørtes interessant ut med en egen barne og ungdomsavdeling. De andre talerne understreket viktigheten av å definere klart hvilket området som menes når vi snakker om "Tøyen"; og viktigheten av å sikre at pengene i områdesatsingen blir brukt til varige investeringer fremfor forbruk som etterlater få spor etter at satsingsperioden på (foreløpig) fem år er over. Les Venstres referat fra møtet, som dokumenterer mange gode erfaringer og forslag, på denne lenken.

 

19. okt 2013: Biblioteket på Tøyen er reddet, i hvert fall inntil videre. Igår meddelte både både byrådsleder Stian Berger Røsland (les artikkelen i Aftenpostens Osloby her) og byråd for kultur Hallstein Bjercke (les artikkelen i Aftenposten her) at biblioteket på Tøyen ikke skal legges ned, i hvert fall ikke før bystyret har behandlet meldingen om byens fremtidige filialstruktur for biblioteket som forventes lagt fram ca ved årsskiftet.

 

18.okt 2013: Byråd Hallstein Bjercke inviterer til åpent møte 21. oktober om biblioteket på Tøyen. Se "Dette skjer"-kolonnen.

 

17.okt 2013: Løft Tøyen deltar aktivt i BUs åpen (halv) time. Les om møtet og innleggene på bydelens nettside.

 

16. okt 2013: Full forvirring om forslaget om å legge ned biblioteket på Tøyen

Utrolig nok og stikk i strid med intensjonene i Tøyenløftet, foreslår byrådet i sitt budsjettforslag for 2014, å legge ned biblioteket på Tøyen. Samtidig som byrådet legger frem forslaget, påstår nå byråden for kultur Hallstein Bjercke (V) at han er uenig i forslaget, som visst nok ble utarbeidet av kulturetatens folk men som allikevel er lagt fram som byrådets forslag til budsjett. Hva skjer i rådhuset?? Leser ikke byrådene forslagene fra egne etater? Snakker ikke byrådene med hverandre for å enes om hva som virkelig er byrådets forslag? Er byrådet som nå foreslår å legge ned biblioteket på Tøyen det samme som tidligere i sommer vedtok å gi Tøyenområdet et skikkelig løft? Les artikkelen i Aftenposten her. Se også Kronikker og media-innlegg! Og les Bjerckes dementering i dittOslo her. Forstå dette de som kan .....

 

8. okt 2013: Gladiators MC har etablert seg i Jens Bjelkes gt 71

Dette kommer neppe til å bidra til den positive utviklingen i området som vi bestreber oss for å oppnå. En sterk påminnelse om at det like lett kan gå bakover som fremover. Les dittOslos reportasje her.

 

30. sept 2013: Stort fremmøte i bydelens møte om Tøyenprogrammet

Mandag kveld 30. september inviterte bydel Gamle Oslo sine beboere og foreninger til en åpen idédugnad i Caféteatret i Hollendergt 8. Hensikten var å samle inn idéer og forslag til aktuelle tiltak for områdeprogrammet som er en sentral del av Tøyenløftet. Og arrangørene ble ikke skuffet: Det kom så mange beboere at det var trangt om plassen i lokalene, og det fremkom masse gode idéer og fornuftige forslag. Bydelen hadde på forhånd valgt ut en del temaer som folk kunne drøfte og kommentere, mens det var også "åpne" bord hvor deltagerne kunne ta opp emner som ikke passet inn i de forhåndsvalgte temaer. Hver 10. - 12. minutt ble folk oppfordret til å flytte seg til et nytt bord og et nytt tema (fritt valg), et opplegg som både førte til en rik samling av idéer og hindret at gruppene "kjørte seg fast". All honør til bydelen for et flott, godt gjennomført og ikke minst, morsomt og produktivt opplegg. Nå gjenstår "bare" å sortere og systematisere alle forslagene, og omgjøre dem til en prioritert handlingsplan ....

 

11. sept 2013: Arifi, Trine og Matti med innlegg i AHO-seminar

Onsdag 11. sept avholdte Arkitekthøgskolen i Oslo et åpent seminar "Tøyentanker - Status og Visjoner". Blant talerne var Arifi og Trine fra Tøyeninitiativet og Matti fra Tøyenkontoret. Andre talere var AHOs rektor, Karl Otto Ellefsen; Marte Sæter (byantikarens kontor); Merete Hoff (Dark

 

11. sept 2013: Arifi, Trine og Matti med innlegg i AHO-seminar

Onsdag 11. sept avholdte Arkitekthøgskolen i Oslo et åpent seminar "Tøyentanker - Status og Visjoner". Blant talerne var Arifi og Trine fra Tøyeninitiativet og Matti fra Tøyenkontoret. Andre talere var AHOs rektor, Karl Otto Ellefsen; Marte Sæter (byantikarens kontor); Merete Hoff (Dark arkitekter); Einar Jarmund (Jarmund/Vigsnæs Arkitekter); Iwan Thomson (LaLa Tøyen); Tone Huse (forfatter av boka Tøyengata); Ingvild Reymert (SV, BUK); og Erling Fossen (urbanist). Ca 30 studenter og interesserte fulgte med de lærerike og til dels livlige innleggene og etterpåfølgende paneldebatt. Seminaret varte i fem timer. Progammet for seminaret kan leses her.

 

8. sept 2013: De fire Løft Tøyen gruppene får blomster av SV

 

Foto: Sanne Juliane Hansson Lier

(f.v.) SVs Heikki Holmås gir blomster til Matti Lucie Arentz (Tøyenkontoret), Bjarte Breitag (Tøyenkampanjen), Elise Koppang Frøyd (Tøyen Velforening) og Trine Bang (Tøyeninitiativet) for deres innsats for å løfte Tøyen. Les avisreportasjen som sto i dittOslo her.

 

6. sept 2013: Staten bidrar til Tøyenløftet med nye Mkr. 125

Staten melder at den på forespørsel fra kommunen kommer til å bidra til Tøyenløftets områdeprogram med Mkr 25 årlig over fem år. Totalrammen for programmet er dermed øket til Mkr. 250. (I tillegg kommer kommunens ekstrabevilgning på Mkr. 25 for siste halvdelen av 2013.) Les artikkelen i Aftenposten ved å klikke her eller på fanen "Kronikker og Mediainnlegg"

 

6. sept 2013: Elise og Heidi Marie utfordrer Staten

Elise og Heidi Marie har skrevet kronikk i Aftenposten og utfordrer Staten til å bidra til Tøyenløftet. Og får svar samme dag (se over). Les kronikken ved å klikke her eller på fanen "Kronikker og Mediainnlegg"

 

6. sept 2013: Utvidet informasjon om Tøyenkontoret

Matti har utvidet informasjonen om Tøyenkontoret. Les mer ved å klikke her eller klikk på fanen til venstre.

 

4. sept 2013: Les mer om "Flere tiltak for et bedre bomiljø"

De første forslagene til forbedringstiltak utover de som er definert i Tøyen-løftet, er nå publisert. Les om tiltakene ved å klikke her eller på fanen til venstre.

 

28. august 2013: Les mer om Tøyenkontoret

Matti har skrevet om Tøyenkontoret og inkludert lenker til aktuelle nettsider. Les mer om Tøyenkontoret her eller klikk på fanen til venstre.

 

27. august: Byrådet utgir første fremdriftsrapport for Tøyenløftet

Les selve rapporten her, og les mer om Tøyenløftet her eller klikk på fanen til venstre.

 

16. august: Løft Tøyen-aktører møter SVs Marianne Borgen

Fredag 16. august hadde Bjarte fra Tøyenkampanjen, Elise fra Tøyen-initiativet og Roger fra Tøyen Vel, møte med Marianne Borgen, leder av SVs bystyregruppe og en av underskriverne av Tøyenløftet. SVs Ivar Johansen og Audun Herning (lederen av Gamle Oslo SV) deltok også. Hensikten med møtet var å drøfte hvordan best å sikre både fremdrift i avtalen og god beboermedvirkning i implementeringen av de enkelte tiltakene. Andre forhold og mulige tiltak som ikke inngår i Tøyenløftet, ble også diskutert.

 

Løft Tøyen-aktørene vil forsøke å arrangere tilsvarende møter med alle partiene som sitter i bystyret.

 

10. og 11. august: Sykkeldager på Tøyensenteret

Lørdag 10. og søndag 11. august arrangerte Tøyenkontoret Pimp your bike 2.0 på Tøyensenteret. Folk kom med sine sykkeler og fikk hjelp til å mekke & style. Det var sykkelkurs, konkurranser, gratis mat og drikke m.m. Her er et bilde fra fjorårets arrangement:

 

05. august 2013: Les mer om Tøyenkampanjen

Bjarte har laget en fin beskrivelse av Tøyenkampanjen og dens aktiviteter, med lenker til masse bilder. Trykk på fanen til venstre eller denne lenken.

 

31. juli 2013: Les mer om Tøyeninitiativet

Heidi Marie har skrevet om hvordan Tøyeninitiativet ble til og om gruppens filosofi og mål. Trykk på fanen til venstre eller denne lenken.

 

27. juni 2013: Tøyeninitiativet og Tøyen Vel besøker Kolstadgt. 1

Tøyenområdet har i mange år lidet av mangelen på et aktivitetshus som kunne huse uformelle møteplasser, fritids- og hobbyaktiviteter, kulturelle aktiviteter, møterom for lag og foreninger, og rimelige utleielokaler for forsamlinger og feiringer. Denne mangelen ble uttrykkelig bekreftet av deltakerne i det store arbeidsmøtet 10. juni.

 

Kanskje kan etableringen av et slikt aktivitetshus være et tiltak som kan inngå i Tøyenløftets områdeprogram. Den 27. juni besøkte representanter fra Tøyen-initiativet og Tøyen Vel det tidligere kontorbygget Kolstadgt. 1, hvor Frivillighetshuset ønsker å samle en mengde ideelle organisasjoner som alle er basert på eller stimulerer frivillighet. Dette er et miljø som ser ut til å kunne passe bra for målene med og aktivitetene som blir drevet i forbindelse med aktivitetshuset.

 

Omvisningen bekreftet at bygget har rominndelinger og en sparsomhet med bæresøyler som tilbyr fleksibilitet og trolig kan passe bra med aktivitetene som er naturlig å tenke seg inngår et aktivitetshus. Men vi må utføre en detaljert behovsanalyse og gjør et grundig forarbeid. Å gå eventuelt inn i Frivillighetshuset vil kreve politisk tilslutning og raske avgjørelser. Løft Tøyen aktørene jobber videre med saken gjennom ferieperioden.

 

20. juni 2013: Tøyeninitiativet og Tøyen Vel besøker Sagene Samfunnshus

Roger Trine Susan Heidi Marie Kristin

(Tøyen Velforening) (Tøyeninitiativet) (Sagene (Tøyeninitiativet) (Tøyeninitiativet)

Samfunnshus) foto: Andreas Frætten

 

Torsdag 20. juni var representanter fra Tøyeninitiativet og Tøyen Velforening på besøk hos Sagene Samfunnshus for å lære hvordan huset ble etablert og hvordan det drives i dag, med henblikk på hvordan et eventuelt aktivitetshus på Tøyen kan startes og videreutvikles. Vi retter en stor takk til Susan Guerra og Andreas Frætten for å tatt oss så godt imot og spandert på oss så mye av sin tid. Vi fikk mange, verdifulle tips om hvordan vi kan søke å etablere og drifte et lignende tiltak på Tøyen: Behovet for et aktivitetshus var et av de aller sterkeste signalene som kom frem under det store arbeidsmøtet med ca 50 deltakere som Løft Tøyen arrangerte 10. juni .

 

Først publisert 21. juni 2013 av Tøyen Velforening, pb 2868 Tøyen, 0608 OSLO

 

Sist oppdatert: 02 januar 2015 10:30 av Roger

Kontakt oss!

Henvendelser fra media: mediakontakt@loft-toyen.no mobiltlf. (kl. 09-17): 45 66 14 55

Epost til Tøyeninitiativet: toyeninitiativet@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkampanjen: toyenkampanjen@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkontoret: toyenkontoret@loft-toyen.no

Epost til Tøyen Velforening: toyen-vel@loft-toyen.no