"TØYENLØFTET" (Munchmuseet/ Tøyenavtalen)

En sammenslutning av beboergrupperinger som vil bedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen

Avtalen om Munchmuseet og utvikling av Tøyen

Innledning

 

28. mai 2013 inngikk partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folke- parti og Sosialistisk Venstreparti "Avtale om Munchmusset og utvikling av Tøyen". Avtalen forplikter partiene til å gjennomføre en rekke tiltak for å forbedre bo- og oppvekst-forholdene på Tøyen. Du kan lese hele den opprinnelige avtalen (med pressemelding) ved å klikke på den opprinnelige avtaleteksten.

 

Dagens status på fremdriften i avtalen

 

Avtalepartnerne er blitt enige om at byrådsavdelingen for kultur og næring hver måned skal rapportere til bystyret om fremdriften i arbeidet med å realisere avtalen. Rapportene skal være en punkt-for-punkt oppfølging og være tilgjengelige for almennheten. Du kan lese den nyeste fremdriftsrapporten fra byrådet her.

 

En del av avtalen innebærer etableringen av et områdeprogram for Tøyen, som skal forvaltes av bydelsutvalget. Fremdriften i dette skal også rapporteres jevnlig men i dette tilfellet, kvartalsvis. Du kan lese den nyeste fremdriftsrapporten fra bydel Gamle Oslo her. [Obs! Ingen lenke foreløpig da det ennå ikke er skrevet noen rapport fra bydelen].

 

Løft Tøyens kommentarer til fremdriften i avtalen

 

4. sept 2013: Ref avtalens pkt 10 (kartlegging av og en eventuell reduksjon i omfanget av rus- og psykiatritilbud i Tøyenområdet, mm). Rapporten av 27. august lover kun at det i løpet av 2013 utarbeides en plan for gjennomføring av tiltaket. Løft Tøyen mener at denne målsettingen er for svak. Når arbeidet med mange andre punkter i Tøyenløftet allerede er påbegynt, har Løft Tøyen vanskelig for å forstå hvorfor den nevnte kartleggingen ikke kan starte omgående. Det er i årenes løp blitt etablert stadig flere rus- og psykiatritiltak i Tøyenområdet til tross for protester fra beboerne (i de tilfellene tiltakene overhodet ble forhåndsvarslet). Det er helt avgjørende for å kunne oppnå et løft av Tøyen at kartlegging av disse tiltakene starter umiddelbart og blir gjennomført hurtigst mulig.

 

23. juni 2013: Re avtalens pkt. 5 (stengning av Finnmark gata): Bydels-utvalget i Grunerløkka gikk 20. juni 2013 enstemmig inn for ikke å stenge Finnmarks gate slik som er foreslått i avtalen, men heller legge den i kulvert eller bygge lokk over. Sigrid fra Tøyeninitiativet og Roger fra Tøyen Vel deltok i åpen halvtime og støttet forslaget, som vil unngå en omlegging av 20-buss traseen og unngå faren for en økning i trafikken i "Tøyenlenken" forbi de tre skolene Tøyen, Vahl og Hersleb.

 

Tidligere fremdriftsrapporter

 

Det er forelpig ingen gamle rapporter å lenke til.

 

Først publisert 21. juni 2013 av Tøyen Velforening, pb 2868 Tøyen, 0608 OSLO

 

Sist oppdatert: 02 januar 2015 10:30 av Roger

Kontakt oss!

Henvendelser fra media: mediakontakt@loft-toyen.no mobiltlf. (kl. 09-17): 45 66 14 55

Epost til Tøyeninitiativet: toyeninitiativet@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkampanjen: toyenkampanjen@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkontoret: toyenkontoret@loft-toyen.no

Epost til Tøyen Velforening: toyen-vel@loft-toyen.no