Om Løft Tøyen

En sammenslutning av beboergrupperinger som vil bedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen

består i dag av fire grupper/

organisasjoner:

yeninitiativet ble startet påsken 2013. Tøyeninitiativet ønsker å forbedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen, samt sørge for at beboerne blir lyttet til og får medvirkning i politiske prosesser, de avgjørelser som tas, og den videre utviklingen på Tøyen.

 

yenkampanjen ble startet i 2011 og er et naboskapt initiativ for trivsel og samhørighet på Tøyen. Den er ingen forening, men en åpen bevegelse som alle kan ta del i. Gjennom gatefester og annen aktivitet i nærmiljøet settes naboer i kontakt med hverandre og oppfordres til selv å være med og prege Tøyen på en positiv måte.

 

yenkontoret er et åpent prosjektrom med fokus på kunst, urbanisme og lokalutvikling på Tøyen. Her utvikles og gjennomføres prosjekter i dialog med urbane prosesser - og beboere - i Tøyens byrom. Tøyenkontoret drives av kulturelle byromsaktivister i form av bl.a. dedikerte kunstnere, landskapsarkitekter, urbanister og arealplanleggere, på idealistisk basis.

 

yen velforening ble grunnlagt i juni 1993. Velforeningen var tidligere meget aktiv i nærmiljøet men hadde inntil i fjor inntatt en stadig mindre fremtredende rolle. Imidlertid ønsket beboerne i Tøyeninitiativets planleggingsmøte den 10. juni 2013 å blåse nytt liv i foreningen, og det ble utnevnt et interimstyre som ble gitt oppgaven med å reaktivere foreningen, med særlig fokus på byutvikling, infrastruktur og tiltakskoordinering. Foreningen er nå i kraftig vekst og avholdte ordinært årsmøte 23. april der det ble utnevnt nytt styre.

 

Du kan lese mer om gruppene ved å klikke på fanene til venstre.

 

Vi er åpne organisasjoner av beboere, for beboerne. Vi står foran en periode med mange oppgaver; en periode som kan føre til en stor forbedring av bo- og oppvekstforholdene på Tøyen: Selv om Tøyen er et område som har en svært høy konsentrasjon av sosiale boliger og ulike tiltak og institusjoner for vanskeligstilte fra egen (og i flere tilfelle, også andre) bydeler, er Tøyen samtidig et område som har et enormt potensiale og som vekker stort engasjement og lojalitet hos de som bor eller tidligere har bodd der.

Vi ønsker alle Tøyen-beboere som vil hjelpe oss velkommen. Ditt bidrag kan være alt fra litt hjelp under enkelte arrangementer til en større innsats over en noe lengre periode.

Send oss en epost (se lenkene til høyre), så tar vi kontakt!

"TØYENLØFTET" (MUNCHMUSEET/TØYEN-AVTALEN)

28. mai 2013 inngikk partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folke- parti og Sosialistisk Venstreparti "Avtale om Munchmusset og utvikling av Tøyen". Avtalen forplikter partiene til å gjennom- føre en rekke tiltak for å forbedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen.

Dessverre er ikke dette den første gangen vi har hørt vakre løfter om forbedringer på Tøyen, og skuffelsene har vært mange. Men nå gir de første tegnene grunn til et nøkternt håp om at denne gangen er det alvor.

Klikk her eller på fanen til venstre for å lese om tiltakene og se hva som er dagens status.

Først publisert 21. juni 2013 av Tøyen Velforening, pb 2868 Tøyen, 0608 OSLO

 

Sist oppdatert: 02 januar 2015 10:30 av Roger

Kontakt oss!

Henvendelser fra media: mediakontakt@loft-toyen.no mobiltlf. (kl. 09-17): 45 66 14 55

Epost til Tøyeninitiativet: toyeninitiativet@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkampanjen: toyenkampanjen@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkontoret: toyenkontoret@loft-toyen.no

Epost til Tøyen Velforening: toyen-vel@loft-toyen.no