Tøyeninitiativet

En sammenslutning av beboergrupperinger som vil bedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen

yeninitiativet

I slutten av mars 2013 møttes sju Tøyenbeboere for å ta en kaffe, med Tøyen som tema. Åse tok initiativet til møtet. Noe av foranledningen var et essay i Samtiden (full versjon) og Morgenbladet (forkortet) med tittelen "Kron eller mynt – med adresse Tøyen", skrevet av Heidi Marie. Også hun Tøyenbeboer og med på møtet.

 

De fremmøtte ble enige om å skape debatt, og forsøke å arrangere et folkemøte med formål å ansvarliggjøre politikerne. I tillegg ønska gruppa å henge opp et banner på Kolstadgata 1, et av mange tomme bygg på Tøyen, og kanskje også et symbol på politikernes manglende vilje til å satse på Tøyen, da dette bygget som ligger rett utenfor skolegården til Tøyen skole, faktisk ble foreslått brukt til kommunalt hotell/hospits.

 

Det ble avholdt flere møter, gruppa vokste. Det ble tatt kontakt og initiativ til samarbeid med Tøyen Velforening, samt jobba iherdig med å få politikerne på banen og få presse.

 

22. mai hadde initiativet en kronikk på trykk i Aftenposten der de inviterte ordføreren og flere navngitte politikere, samt ga uttrykk for at de ikke ønska et ensarta eller strigla Tøyen, men at de belasta tiltakene kunne vært bedre fordelt i Oslo by. I kronikken ble det også fokusert på at sosiale problemer og integrering ofte blir forklart med kultur. Det er lett å skylde på kultur, men tungt å innse at samfunnet vanskeliggjør en vellykket integrering. Tøyen har den høyeste andelen mottagere av sosialhjelp, bydel Gamle Oslo topper ledighetsstatistikken og har hovedstadens høyeste barnefattigdom.

 

Profilen til Tøyeninitiativet har hele tiden vært å ikke sette grupper opp mot hverandre. Tøyeninitiativet anerkjenner behovene for sosiale tiltak, men mener at fordelingen av belastede tiltak i Oslo by burde bli bedre. Tøyeninitiativet verdsetter mangfold, de ønsker like muligheter og gode oppvekstforhold for alle barn, og de ønsker møteplasser der menneskene som bor på Tøyen kan treffes og bli kjent.

 

Banneret Løft Tøyen kom opp mandagen før Folkemøtet som ble avholdt den 28. mai 2013. Folkemøtet, og Tøyen fikk mye presse. Ekstra mye presse ble det, da datoen for Folkemøtet viste seg å sammenfalle med avgjørelsen vedrørende Munchmuseet, der SV endra mening i saken om plassering og gikk inn for nytt Munchmuseum i Bjørvika. Til gjengjeld mente partiet å ha fått gjennomslag for en storsatsing for Tøyen bydel: Å passe på at disse lovnadene innfris er Tøyeninitiativets fremste og viktigste oppgave framover.

 

Tøyeninitiativet ønsker å forbedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen, samt sørge for at beboerne blir lyttet til og får medvirkning i politiske prosesser, de avgjørelser som tas, og den videre utviklingen på Tøyen.

 

Heidi Marie, 31. juli 2013

Først publisert 21. juni 2013 av Tøyen Velforening, pb 2868 Tøyen, 0608 OSLO

 

Sist oppdatert: 02 januar 2015 10:30 av Roger

Kontakt oss!

Henvendelser fra media: mediakontakt@loft-toyen.no mobiltlf. (kl. 09-17): 45 66 14 55

Epost til Tøyeninitiativet: toyeninitiativet@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkampanjen: toyenkampanjen@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkontoret: toyenkontoret@loft-toyen.no

Epost til Tøyen Velforening: toyen-vel@loft-toyen.no