Tøyen/Nedre Kampen Områdeprogram (år 2000)

En sammenslutning av beboergrupperinger som vil bedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen

Tøyen/Nedre Kampen Områdeprogram

TøyenNedre Kampen Områdeprogram var et veiledende program for forbedring av bo- og oppvekstmiljøet på Tøyen. Programmet ble utarbeidet av prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo og utgitt i juni 2000, like før prosjektet MGO ble avsluttet. Områdeprogrammet ble utarbeidet med bistand fra en rekke fagfolk fra aktuelle etater og stor deltagelse fra Tøyen Velforening og beboerne. Bydelsutvalget Gamle Oslo ble representert av Tore Vigerust (1955-2010) som på den tiden bodde på Tøyen.

 

Områdeprogrammet besto av en hoveddelen som inkluderte en rekke forslag til forbedringstiltak, og fire vedlegg. Rapporten ble underbygget av en meget detaljert Faktabeskrivelse for Tøyenområdet. (For en definisjon av omådet, se kartet som er gjengitt på Tøyen Velforenings side.)

 

I tiden etter at områdeprogrammet ble skrevet er det blitt bygget flere hundre nye boliger i området, og politiet har bygget sitt nye arrestbygg midt i områdets største interne grøntområde. Få av de foreslåtte forbedrings-tiltakene er blitt gjennomført

 

Vi gjengir programmet som en inspirasjonskilde for beboere som er opptatt av utviklingen på Tøyen og som søker etter forslag til nye forbedringstiltak: Selv om det er gått 13 år siden rapporten ble utgitt, er mange av de gamle forslagene like aktuelle i dag som den gangen. Men vi gjengir programmet også som en advarsel om hva som skjer når et program bare får status som "veiledende": i flere av reguleringssakene som ble behandlet etter utgivelsen av rapporten, ble progammets anbefalinger ignorert av behandlende etater og bystyret når anbefalingene ikke passet dem (og/eller utbygger), under henvisning til at programmet ikke var bindende.

 

Her er lenkene til rapporten og vedleggene (noen av filene er ganske store og kan ta litt tid å laste ned). Faktadelen av rapporten blir skannet inn etter ferien:

 

Tøyen/Nedre Kampen Omådeprogram

 

Vedlegg 1 - Områdeanalyse

 

Vedlegg 2 - Metode og organisering

 

Vedlegg 3 - Mer om barnas oppvekstmiljø

 

Vedlegg 4 - Deltagere

 

Tusen takk til Astrid som skannet inn dokumentene for oss.

Roger, 22 juli 2013

 

Først publisert 21. juni 2013 av Tøyen Velforening, pb 2868 Tøyen, 0608 OSLO

 

Sist oppdatert: 02 januar 2015 10:30 av Roger

Kontakt oss!

Henvendelser fra media: mediakontakt@loft-toyen.no mobiltlf. (kl. 09-17): 45 66 14 55

Epost til Tøyeninitiativet: toyeninitiativet@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkampanjen: toyenkampanjen@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkontoret: toyenkontoret@loft-toyen.no

Epost til Tøyen Velforening: toyen-vel@loft-toyen.no