Tøyen velforening

En sammenslutning av beboergrupperinger som vil bedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen

yen velforening

Velforeningen avholdte sitt årsmøte onsdag 23. april kl 20:00 i Hagestuen Café. Sakslisten leser du her, og styrets årsmelding leser du her. Referatet fra årsmøtet blir snart lagt ut på denne siden.

 

Tøyen velforening (tidligere Tøyen/ Nedre Kampen Vel) ble startet i juni 1993 etter initiativ fra engasjerte beboere og med økonomisk støtte fra Miljøbyen Gamle Oslo (MGO). Velet vokste fort og etter noen år hadde ca 150 husstands- og ca 50 b.r.lag-/ sameiemedlemmer, og representerte noe over 50 % av beboerne i sitt virkeområde (se kartet).

 

Velforeningen var en stor bidragsyter under utarbeidelsen av MGOs "Tøyen/Nedre Kampen Områdeprogram"; deltok aktivt i flere omstridte reguleringssaker; arrangerte årlige sommerfester og julegrantenninger; ga ut magasinet "Tøyenblekka"; og hindret effektivt at Munchmuseet ble flyttet til Vestbane-tomten.

 

 

Klikk på kartet for større bilde

Klikk utenfor kartet for normal størrelse

 

Dessverre opplevde foreningen i 2007 at mange av styremedlemmene flyttet ut av området, mens foreningen også mistet sitt kontor-/møtelokale i Åkebergveien. Etter dette dobbeltslag ble aktiviteten i foreningen kraftig redusert. Tilstanden varte helt fram til mai 2014, da Tøyeninitiativet og velforeningen gikk sammen om å arrangere folkemøtet som ble avholdt den 28. mai 2013, tilfeldigvis samme dag som Munch/Tøyenavtalen ("Tøyenløftet") ble undertegnet. Over 250 personer kom på møtet.

 

I det store påfølgende arbeidsmøte den 10. juni 2013 ble det utnevnt et nytt interimstyret for velforeningen. Styret fikk oppdrag i å reaktivere foreningen for at den skulle bidra til og koordinere den politiske og praktiske oppfølgingen både av tiltakene i Tøyenløftet og andre tiltak som beboerne ønsker men som ikke inngår i avtalen.

 

23. april avholdte foreningen sit årsmøte for 2013, og interimstyret ble erstattet av et valgt styre. Interimstyremedlemmene Elise og Einar tok ikke gjenvalg, for å kunne fokusere sine innsats på andre oppgaver i Løft Tøyen. Velforeningen takker dem for solid innsats under gjenoppbygging av foreningen. Anita kom inn i styret som ny nestleder. Styret nå består av Vidar (leder); Anita (nestleder); Astrid (kasserer); Helge (medlem) og Roger (medlem). Torild fortsetter som revisor.

 

Styret vedtok i styremøtet 18. desember 2013 å legge møtereferatene ut på nettsiden (etter at de er blitt gjennomlest og godkjent av neste styremøte). Potensielt følsomme henvendelser til foreningen fra privatpersoner og andre blir anonymiserte. Du kan lese referatene ved å klikke på denne lenken til møtereferatene.

 

Velforeningen er registrert i Brønnøysund og har org. nr. 876 092 492.

 

Frivillig arbeid bør ikke bestå bare i jobbing: medlemmene i Velforeningens interimstyre nyter solen før de går løs på det tre-timer lange konstituerende styremøtet 27. juni 2013. Fra venstre: Trine (besøkende fra Tøyeninitiativet), Roger, Vidar, Tuva (besøkende fra Tøyenkontoret), Elise, Einar og Helge. Astrid og Torild var forhindret i å delta.

Først publisert 21. juni 2013 av Tøyen Velforening, pb 2868 Tøyen, 0608 OSLO

 

Sist oppdatert: 02 januar 2015 10:30 av Roger

Kontakt oss!

Henvendelser fra media: mediakontakt@loft-toyen.no mobiltlf. (kl. 09-17): 45 66 14 55

Epost til Tøyeninitiativet: toyeninitiativet@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkampanjen: toyenkampanjen@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkontoret: toyenkontoret@loft-toyen.no

Epost til Tøyen Velforening: toyen-vel@loft-toyen.no

Medlemskap i Velforeningen